Podpora atletiky

Nadácia STARS for STARS v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom poprvýkrát ocenila nádejných slovenských atlétov v kategórii dorastu do 17 rokov. „Dorastenecký talent roka“ bol súčasťou tradičného galavečera „Atlét roka“, pričom záštitu nad touto kategóriou bude mať v rámci svojho projektu STARS for STARS spoločnosť B&D, s. r. o.

Slovenský atletický zväz (SAZ) sa dohodol na spolupráci so spoločnosťou B&D , s. r. o. v máji 2016 v oblasti podpory športových talentov. Spoločnosť poskytuje SAZ financie v objeme maximálne 10 000 eur na kalendárny rok, ktoré potom presne podľa zmluvy rozdelí pre talenty súťažiace v kategórii dorastu. Štyridsať percent poskytnutej zmluvy, čo činí 4000 eur, bolo v tomto roku účelovo viazaných na podporu medzioblastného stretnutia dorastu a na podporu prípravu účastníkov premiérových júlových ME dorastu do 17 rokov v gruzínskom Tbilisi.

Ďalších 60 percent z poskytnutej desaťtisícovej podpory pre SAZ je po dohode s reprezentačným trénerom účelovo viazaných ako odmena pre troch najlepších atlétov/atlétky v dorasteneckej kategórii, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahli najhodnotnejšie výkony v danom roku.

Vyhlasovanie trojice najlepších slovenských atlétov v novej kategórii bolo súčasťou galavečera Atlét roka, ktorý sa konal 14. decembra v Bratislave. „Sme radi, že už sú známe prvé konkrétne mená dorastencov, ktorých podporíme. Všetkých trom držíme palce aj naďalej, pretože majú teraz celý kalendárny rok 2017 na to, aby nás presvedčili, že si zaslúžia dlhodobú podporu našej nadácie,“ povedal projektový manažér STARS for STARS Miroslav Masarčin.

Zoznam ocenených dorastencov:

Gajanová Gabriela – beh na 800 m (podpora vo výške 2500 eur)

Zavilinská Monika - skok do výšky (2000 eur)

Baran Adrian - hod diskom a vrh guľou (1500 eur)

img_7893

img_7718 


Galéria

Partneri

Hlavný reklamný partner
Hlavný reklamný partner

Kontaktujte nás

Pluhová 2
831 03 Bratislava

+421 903 752 699
masarcin@starsforstars.eu