Naše talenty

Kritériá výberu mladých talentov do projektu

Individuálne športy:

  • umiestnenie do 3. miesta v celoštátnom rebríčku v danej vekovej kategórii
  • medailové umiestnenie na M-SR jednotlivcov
  • zaradenie do reprezentačného družstva
  • medailové umiestnenie zo súťaži na úrovni ME, MS, príp . OH
  • zdravotný stav (športový lekár + pediater + fyzioterapeut + šp. psychológ)
  • výber mladých talentov do projektu potvrdí mentor daného športu

Kolektívne športy:

  • zaradenie do reprezentačného družstva v danej vekovej kategórii
  • zaradenie do družstva, ktoré hrá najvyššiu republikovú súťaž
  • zdravotný stav (športový lekár + pediater + fyzioterapeut + šp. psychológ)
  • výber mladých talentov do projektu potvrdí mentor daného športu

Vekové rozmedzie pre zaradenie talentov do projektu STARS for STARS je 12 až 16 rokov. V prípade výnimočnosti talentu si agentúra vyhradzuje právo na výber talentu bez vekového obmedzenia.

Partneri

Hlavný reklamný partner
Hlavný reklamný partner

Kontaktujte nás

Pluhová 2
831 03 Bratislava

+421 903 752 699
masarcin@starsforstars.eu