O projekte a kritériá výberu mladých talentov

Čo je STARS for STARS

STARS for STARS je projekt špičkových slovenských športovcov, ktorého základným zmyslom a zameraním je rozvoj športu a zvýšenie povedomia verejnosti o tomto fenoméne i o športových reprezentantoch Slovenska. Cieľom je podpora športových hviezd zajtrajška, teda talentovaných a nadaných mladých ľudí, ktorí budú s veľkou pravdepodobnosťou reprezentovať našu krajinu vo svojich disciplínach v neďalekej budúcnosti. Propagáciu projektu zabezpečia a budú sa na ňom podieľať súčasní i bývalí slovenskí reprezentanti, ktorí sa výrazne zapísali do histórie športu u nás a budú vystupovať v úlohe ambasádorov projektu.

Šport je základom zdravia a telesnej kultúry človeka, zmierňuje stres a prispieva k pozitívnemu i telesnému vývoju a práve toto je jeden z dôvodov, prečo je potrebné športovú aktivitu podporovať od najmladšieho veku a po profesionálnu úroveň športových výkonov. Šport na profesionálnej úrovni však nie je, nebude a nikdy ani nebol finančne nenáročnou činnosťou.

STARS for STARS preto ponúka aj možnosť zúčastniť sa na podpore nielen najznámejších a najúspešnejších slovenských športovcov, ktorí Slovensko zviditeľňujú na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, olympijských hrách čo podobných vrcholových podujatiach, ale predovšetkým talentovaných mladých reprezentantov, ktorí aj vďaka tejto podpore budú môcť napredovať.

K projektu je pridružená Nadácia STARS for STARS, ktorá je jedným zo zdrojov financovania a podporovania mladých športových talentov, aby sme spoločnými silami prispeli k rozvoju slovenského športu.

Ciele projektu

 • hlavným cieľom je nájdenie a podpora talentovanej mládeže, ktorá im môže pomôcť k dosiahnutiu vysokej športovej úrovne bez ohľadu na ekonomické možnosti ich rodičov a príbuzných
 • transparentná a efektívna podpora a vytvorenie vhodných podmienok pre vrcholových slovenkých športovcov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na najvýznamnejších športových podujatiach sveta
 • marketingové a mediálne zastupovanie vybraných úspešných a talentovaných športových hviezd na slovenskom trhu
 • podpora najvýznamnejších medzinárodných športových podujatí, ktoré sa organizujú na Slovensku
 • pridanou hodnotou pre partnerov projektu bude reklamné prepojenie vybraného TOP športovca z tímu STARS for STARS s imidžom a menom vašej spoločnosti

Kritériá výberu mladých talentov do projektu

Individuálne športy:

 • umiestnenie do 3. miesta v celoštátnom rebríčku v danej vekovej kategórii
 • medailové umiestnenie na M-SR jednotlivcov
 • zaradenie do reprezentačného družstva
 • medailové umiestnenie zo súťaži na úrovni ME, MS, príp . OH
 • zdravotný stav (športový lekár + pediater + fyzioterapeut + šp. psychológ)
 • výber mladých talentov do projektu potvrdí mentor daného športu

Kolektívne športy:

 • zaradenie do reprezentačného družstva v danej vekovej kategórii
 • zaradenie do družstva, ktoré hrá najvyššiu republikovú súťaž
 • zdravotný stav (športový lekár + pediater + fyzioterapeut + šp. psychológ)
 • výber mladých talentov do projektu potvrdí mentor daného športu

Vekové rozmedzie pre zaradenie talentov do projektu STARS for STARS je 12 až 16 rokov. V prípade výnimočnosti talentu si agentúra vyhradzuje právo na výber talentu bez vekového obmedzenia.

Partneri

Hlavný reklamný partner
Hlavný reklamný partner

Kontaktujte nás

Pluhová 2
831 03 Bratislava

+421 903 752 699
masarcin@starsforstars.eu