Prejsť na navigáciu

Naša športová akadémia


ciger_stars_otvorenie_akademie001

Cieľom akadémie je vytvoriť a udržať trvalý záujem o šport u detí a mládeže správnou motiváciou a odborným vedením a podporovať pohybovo nadanú mládež a jej rozvoj s cieľom úspešného prechodu do špeciálnej a vrcholovej športovej prípravy za účelom reprezentácie SR.

Ciele akadémie:


  • vytvoriť a udržať trvalý záujem o šport u detí a mládeže správnou motiváciou a odborným vedením
  • podpora pohybovo nadanej mládeže a ich rozvoj s cieľom úspešného prechodu do špeciálnej a vrcholovej športovej prípravy, za účelom reprezentácie SR
  • poskytnutie finančného a materiálneho zabezpečenia na zníženie spoluúčasti rodičov (finančné krytie tréningových sústredení, športového oblečenia, špeciálnej atletickej obuvi)
  • poskytnutie trénerského zázemia s možnosťou interakcie s vrcholovými športovcami v atletike, ktorí sú vzorom pre mladú generáciu, pretože mimoriadny talent, podporili pracovitosťou a dosiahli obdivuhodné výsledky
  • snaha o zlepšenie vedecko-metodického servisu pre športových odborníkov a ďalšie vzdelávanie trénerov v súlade so svetovými trendmi

VIAC INFORMÁCIÍ NA WEBE AKADÉMIE


maly banner stars 2019
STARS for STARS je projekt, ktorého základným zmyslom a zameraním je rozvoj športu a zvýšenie povedomia verejnosti o tomto fenoméne a športových reprezentantoch Slovenska.