Prejsť na navigáciu

Prispejte percentami z vašich daní na Nadáciu STARS for STARS!article-image

Keďže sa blíži termín na poukázanie vašich 2% (1%) z vašich daní v prospech registrovaných subjektov, touto cestou by sme vás chceli opätovne poprosiť o zváženie možnosti podpory Nadácie STARS for STARS.

Týmto podporíte aj mladé športové talenty, ktoré sú prísľubom pre slovenský šport. Rok 2020 bol pre všetkých veľmi náročný, ale my pevne veríme, že sa podarí spoločnými silami podporiť mladé športové talenty na ich ceste za vytúženým cieľom!

V prípade vášho rozhodnutia podporiť tento zaujímavý projekt môžete svoje 2% (1%) poukázať vo svojom daňovom priznaní na Nadáciu STARS for STARS. Ďakujeme za Vašu podporu.

Údaje o prijímateľovi do daňového priznania:

Obchodné meno:    NADÁCIA STARS FOR STARS

Právna forma:        Nadácia

Ulica:            Pluhová

Číslo:            2

Obec:            Bratislava

PSČ:            831 03

IČO:            42 264 529


Dátum zverejnenia: 30. 1. 2021


Spať na Novinky

maly banner stars 2019
STARS for STARS je projekt, ktorého základným zmyslom a zameraním je rozvoj športu a zvýšenie povedomia verejnosti o tomto fenoméne a športových reprezentantoch Slovenska.